Lite fakta

Tidskriften Årsföreningarna gavs ut 1923 - 1949 av Carl Wahlstedt och 1950 - 1954 av Gustav Bengtsson. Finns på KB.
ÅFK, Årsföreningskommittén var igång 1972 - 2012 och uppgick då i Sällskapet Årsföreningarna.
Sällskapet Årsringarna startades 1984 (som Sekelskiftets Män fram till 1987) och uppgick i Sällskapet Årsföreningarna 2012.
Större delen av arkiverat material finns på Riksarkivet.

Årsföreningshistoria

Årsföreningarna, deras tillblivelse och utveckling, av Carl Wahlstedt (PDF 10 MB)
Förvaringsplatser årsföreningarnas arkiv, Gunnar Korsgren 1981 (PDF, 3 MB)
Wahlstedts samlingar, Gunnar Korsgren 1981 (PDF 2,5 MB)
Riksarkivet, Gunnar Korsgren 1981 (PDF 0,5 MB)
Tidskriften Årsföreningarna, arkivdata, Gunnar Korsgren 1981 (PDF 0,8 MB)
Årsföreningar i Stockholm 1982, Gunnar Korsgren 1982 (PDF 1,4 MB)
Årsföreningar i Skåne, Göteborg, Helsingfors, Gunnar Korsgren 1981 (PDF 0,5 MB)
Berättelse om arkiv, Gunnar Korsgren 1982 (PDF 2,4 MB)
Om Tönnes Algren, Tidskriften Årsföreningarna nr 2 1928
Årsföreningarnas marsch, Tidskriften Årsföreningarna nr 2B 1925 (PDF 3 MB)
Presidenter (ordföranden) för 1858-1876 årsföreningar, 1930 (PDF 1 MB)
Årsföreningarnas historia, av Gunnar Korsgren 1986 (PDF, 3 MB)
Sällskapet Årsringarna, historia, Gunnar Korsgren 1987?
Förslag till artikel om årsföreningarna, okänd 1994

Årsringarna

Bildande av Sällskapet Sekelskiftets Män, 1984
Information om nybildade Sekelskiftets Män, Bertil Nordenfelt 1984
Svarsformulär Sekelskiftets Män, 1984
Sällskapet Årsringarnas historia, Gunnar Korsgren
Årsmöte 1986
Rapport 1986
Styrelsesammanträde 1987
Stadgar Årsringarna 1987
Verksamhetsberättelse 1987
Rapport 1988
Ekonomi 1988
Rapport 1989
Rapport 1990
Rapport 1991
Rapport 1992
Rapport 1993
Årsmöte 1993
Rapport 1994
Årsmöte 1994
Verksamhet 1994
Årsmöte 1995
Rapport 1995
Rapport 1996
Funktionärer 1996
Årsmöte 1996
Verksamhet 1996
Rapport 1997
Rapport 1998
Rapport 2000
Rapport 2001
Rapport 2003
Rapport 2005
Rapport 2006
Årsmöte 2006
Kom i ihåg Guldklubben 2007
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009 (protokoll saknas)
Utfall 2009
Budget 2010
Årsmöte 2010 (protokoll saknas)
Utfall 2010
Programresultat 2010
Budget 2011
Generell dagordning årsmöten Årsringarna (2011)
Årsmöte 2011
Extra föreningsmöte 2011
Årsmöte 2012 Verksamhetsberättelse
Årsmöte 2013 (protokoll saknas)

Kuriosa

Brev från Stadsarkivet ang. inlämning av material, Sven Olsson 1972
Inlämnat till Riksarkivet, 1976 Robert Agermo (1920 års män)
Anförande vid ordf.konf. 1979, Överläkare Björn Stenberg

Annons med Jan Sparring
Historik, varför Årsföreningar?
Tidningsartikel om årsföreningar, 1982
Arkivarbete avslut, Gunnar Korsgren 1986
Medlemsantal 1989-1996
Riksarkivet, inlämning, Gunnar Korsgren 1995
Bildandet av 1963 års män
1963 års män, finns dom?
1963 års män, stadgar
Att bilda årsföreningar, Roland Silverblom 1997
Brev till broder Erik, Gunnar Korsgren 1998
Mottagningsbevis Riksarkivet 1998
Hemsida, 2000
Hemsida, direktiv Mangrant 2001
Hemsida Mangrant 2001
Menyer 1990-2003
Årsföreningarna i Sverige, infoskrift 2006
Kom med i en årsförening 2006
Motiv, Bertil Schlyter
Extra möte Spruthuset 2006
ÅFK bör läggas ned, 1940 års män 2006
Riksarkivet 2007
Stadgar 2007
Hemsida 2008
Årsavgifter ÅFK, 2005-2009
Not om foton, G. Korsgren, odaterat
Förteckning av årsföreningar hos Riksarkivet, Gunnar Korsgren 1998
Pressrelease om årsföreningar, odaterad
Om årsföreningar, 1993
 

Här finns en lista över alla innehållsförteckningar över det material som lämnas in till Riksarkivet, våren 2016

Lars Valentin
Webmaster
2016-04-05