Äntligen, ny årsförening bildad. Läs mera här!

 

Vad är Sällskapet Årsföreningarna (SÅ) och vad vill vi?

Vi är en s.k paraplyorganisation som samordnar och utvecklar 16 st årsföreningar och ett 40-tal årsringar i Stockholmsområdet. Vi arbetar också aktivt för att få igång nya föreningar, främst för män födda från år 1949 och framåt. Syftet med all vår verksamhet är att för män, födda samma år och samordnade i en förening, skapa en trivsam social samvaro genom olika gemensamma aktiviteter.

 

Årsföreningar

Vad är då en årsförening: jo, en obunden och opolitisk förening för män, som enligt ovan, är födda samma år. Idag finns föreningar med medlemmar födda från 1928 fram till födda år 1948 – totalt berör det ca 1.500 personer. Varje förening har en symbolisk medlemsavgift och ett huvudmål för den är att ha ett socialt, rikt liv tillsammans, vilket görs genom olika gemensamma och uppskattade aktiviteter.

Årsringar

Den person som är i 70-årsåldern, och av flera olika anledningar fått sin årsförening upplöst, kan bli en s.k. årsring. Tillsammans med ett 40-tal motsvarande bröder och en symbolisk medlemsavgift genomför SÅ här årligen sex olika gemensamma aktiviteter för denna grupp.

 

 

Vad händer nu – kort information om dagsläget

1.  Vi upplever minst sagt en besynnerlig vår – bara Corona dag ut och dag in. Trots detta vill vi titta framåt även om det inte är lätt att bedöma när våra liv kan uppfattas “hyggligt normala” igen.

2.  Sedan februari i år är alla våra ÅR-aktiviteter (Årsringar) inställda.

3.  Vi förbereder nu en preliminär aktivitetsplan hösten, för Årsringarna. Den kommer efter hand att sändas ut till både ÅR och Årsföreningarna (ÅF). Här får vi vara beredda på att det kan bli aktuellt med revideringar. Vi följer utvecklingen.

4.  Årets Klubbmästare-möte ligger fast till den 15 september. Dock kan det bli möjligt att, p.g.a. Coronan, inte kunna träffas fysiskt. I sådant fall kommer vi att överväga att digitalt genomföra det.  Även här följer vi utvecklingen och kommer att i god tid informera årsföreningarna om vårt beslut.

5.  P.g.a. alla inställda aktiviteter i år hos även våra ÅF, flyttar vi tävlingen “Årets Aktivitet” till nästa års årsmöte vid prel. månadsskiftet febr. / mars. Vi återkommer med mer detaljerad information.

6.  Vad gäller debiteringen av årets medlemsavgifter till SÅ, avvaktar vi den fortsatta Corona-utvecklingen och återkommer till såväl ÅR som ÅF.

 

Tills vidare önskar SÅ-styrelsen alla en rogivande “karantänsommar”!

 

Maj / Juni –20 / CT