Riksarkivet

Riksarkivet förvarar handlingar från offentliga och privata organisationer, företag och föreningar.
Hos Riksarkivet finns dokument från både Årsföreningskommittén, Sällskapet Årsringarna och flera äldre årsföreningar.

På åttitalet gjorde Gunnar Korsgren en inventering av vad som finns i olika arkiv (se under Historia på denna hemsida).
Den 1 mars 2016 gjorde jag själv ett besök hos Riksarkivet i Arninge och träffade Maud Alström Blom, arkivarie på Riksarkivet.

Jag hade med mig allt det material jag tagit hand om från ÅFK resp. Årsringarna, se nedanstående bild:

Maud hade inför besöket plockat fram allt material som finns hos Riksarkivet, och jag hade möjlighet att gå igenom det tillsammans med henne.
Maud berättade också om hur arkivering går till; idag kan man inte bara skicka in material, utan först måste det rensas från plast, gem, tejp och pärmar, sedan förtecknas och sorteras i någon slags ordning (t.ex. kronologisk), och sedan läggas i arkivmässigt godkända mappar av syrafritt papp. Slutligen skrivs ett avtal mellan givare och Riksarkivet, och sedan får man en faktura, baserad på antalet hyllmeter material.

Så här ser materialet avseende ÅKF och Årsringarna ut hos Riksarkivet:

Efter anvisningar från Maud Almström-Blom, akrivarie på Riksarkivet, har jag nu gått igenom varenda papper i de drygt 20 pärmarna och sorterat innehållet i följande grupper:

ÅFK 1971-2012
Årsringarna 1984 - 2013
Bridge
Bowling
Årsföreningshistoria
Äldre årsföreningar som behöver kompletteras


 

Det material som blev över består mest av dubbletter. Det var en grannlaga uppgift att leta rätt på ev. kopia, jämföra dem och välja ut rätt exemplar (företrädesvis det som jag ansåg vara original). Materialet utgör ca 0,4 hyllmeter, men det kommer att öka när de läggs i arkivboxar.

Nu återstår att skriva innehållsförteckningar till alla mappar, samt skaffa arkivomslag och boxar samt märka upp dessa.

Nu har jag gått igenom alla dokument en fjärde gång och skrivit 130 innehållsförteckningar, en till varje bunt och lagt i 10 arkivmappar.

Åkersberga
10 maj april 2016

Den 20 februari 2017 lämnade jag in materialet till Barbro Kvist Dahlstedt på Riksarkivet i Arninge. Vi gick tillsammans in i arkivbyggnaden (allt ligger ovan jord) och lämnade arkivmapparna. Nu är de i säkert förvar, tillgängliga för ev. forskare.

 

Lars Valentin
Webmaster
f.d. sekreterare