Vill du bli medlem?

Om du vill starta med årsförening kan du kontakta vår ordförande på
ordforande@arsforeningarna.se så får du hjälp med formalia och tips om hur du ska gå tillväga.

Om du vill bli Årsringsansluten, kontakta vår ordförande på ordforande@arsforeningarna.se så får du hjälp.
Du kan också ringa någon i styrelsen och fråga.
Du hittar styrelsen under Formalia på förstasidan.