Sällskapet Årsföreningarna är en ideell och opolitisk förening vars syfte är att upprätthålla och verka för nybildning av årsföreningar i Stockholm.
En årsförenings medlemmar är män, födda samma år. Föreningen bär ofta ett namn som antyder just detta, t.ex. 1944 års män.
 

Sällskapet Årsföreningarna inkluderar också Årsringarna, en sammaslutning för äldre personer, (samt änkor), som inte tillhör någon årsförening , eller har tillhört en årsförening som har upplösts .