Medlemsavgifter (f.n. gällande):
Årsförening: 300 kr
Årsringsmedlem: 200 kr

Du kan betala medlemsavgift till vårt BG: 118-8853
Ange namn och födelseår samt kontaktuppgift, t.ex. telefon.