Årsmöte med samtliga årsföreningar 10 mars 2020, kl. 17.00,

på restaurang Löwenbräu, vid Fridhelmsplan.

Årsföreningskollega!
Dags för ett nytt årsmöte för Sällskapet Årsföreningarna. Vi samlas enligt ovan, 10 mars, kl. 17.00, på restaurangen Löwenbräu.

Vi ser naturligtvis fram emot att varje årsförening representeras av sin ordförande eller, vid eventuellt förhinder, av någon annan utsedd ersättare.

Vi bifogar, enligt våra stadgar, förslag på Dagordning där styrelsen kompletterat den med några aktuella ”övriga-punkter”. Dessutom medsändes övriga tillhörande möteshandlingar såsom Verksamhetsberättelse 2019, Verksamhetsplan och Budget 2020. Vad gäller Verksamhetsberättelsen och bokslutet kommer de att i vederbörlig ordning vara undertecknade inför årsmötet. Revisionsberättelsen kommer i sin tur att presenteras av vår revisor på mötet. Detsamma gäller Valberedningens förslag till ledamöter för SÅ, som kommer att presenteras av valberedningens ordförande.

Under mötet hoppas vi bl.a. att få en rapport från 1944 och 1945 Års Män om sitt arbete med att starta 1952 respektive 1951 Års Män. Parallellt med detta undersöker även 1943 Års Män förutsättningarna för att bilda 1950 Års Förening.

Som vanligt avslutar vi mötet med en gemensam middag där vi erbjuder en varmrätt med lättöl / vatten och kaffe för kr. 327:- / person men exkl. övrig dryck. Denna kostnad svarar som vanligt respektive deltagare för varför vi också, enligt nedan, behöver ett separat besked om vem som avser att deltaga på middagen.

Vi ber dig att anmäla ditt deltagande senast lördagen 29 februari till mail claes-tornerhielm@tele2.se. Vi vill även ha ett besked från dig som avser att deltaga på middagen genom att samtidigt sätta in kr. 327:- på föreningens bankgiro 118-8853.
Vi ser fram emot ett för alla parter givande möte och önskar dig hjärtligt välkommen.
Med hälsningar / Styrelsen genom Ordf. Claes Tornérhielm


Februari 2020 / CT

Handlingar:

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2019
Balansrapport 2019
Resultatrapport 2019
Verksamhetsplan 2020
Budget 2020