Årsmöte med samtliga årsföreningar 25 mars 2022, kl. 12:30

på restaurang Löwenbräu, vid Fridhelmsplan.

 

Ett nytt år har startat samtidigt som vi vill ”avrunda det gamla 2021. Det gör vi genom vårt återkommande årsmöte som denna gång äger rum fredagen 25 mars. Vi planerar här för ett fysiskt möte på restaurangen Löwenbräu, vid Fridhelmsplan.

Vi samlas till en lunch och fortsätter eftermiddagen med vårt årsmöte i krogens konferenslokal en halvtrappa upp.

Allt ovan förutsätter att vår aktuella pandemi-situation inte ”sätter några käppar i hjulet”. I annat fall blir vi tvungna att genomföra ett digitalt årsmöte, som senast 2021. Här kommer vi att noga följa utvecklingen och i god tid meddela dig vad som gäller.                                           

All aktuell dokumentation inför årsmötet kommer vi också att tillsända er senast tre veckor före mötet.

Vänliga hälsningar från

Styrelsen för Sällskapet Årsföreningarna genom Ordf. Claes Tornérhielm