Årsmöte 10 mars, mera information här

 

Vad är Sällskapet Årsföreningarna (SÅ) och vad vill vi?

Vi är en s.k paraplyorganisation som samordnar och utvecklar 16 st årsföreningar och ett 40-tal årsringar i Stockholmsområdet. Vi arbetar också aktivt för att få igång nya föreningar, främst för män födda från år 1949 och framåt. Syftet med all vår verksamhet är att för män, födda samma år och samordnade i en förening, skapa en trivsam social samvaro genom olika gemensamma aktiviteter.

 

Årsföreningar

Vad är då en årsförening: jo, en obunden och opolitisk förening för män, som enligt ovan, är födda samma år. Idag finns föreningar med medlemmar födda från 1928 fram till födda år 1948 – totalt berör det ca 1.500 personer. Varje förening har en symbolisk medlemsavgift och ett huvudmål för den är att ha ett socialt, rikt liv tillsammans, vilket görs genom olika gemensamma och uppskattade aktiviteter.

Årsringar

Den person som är i 70-årsåldern, och av flera olika anledningar fått sin årsförening upplöst, kan bli en s.k. årsring. Tillsammans med ett 40-tal motsvarande bröder och en symbolisk medlemsavgift genomför SÅ här årligen sex olika gemensamma aktiviteter för denna grupp.

 

 

Vad händer nu – kort information om dagsläget


- Ny utmaningar ligger framför oss. Bl.a. har både 1944 och 1945 Års Män lyckats med att identifiera ett antal potentiella intressanta kandidater för att bilda respektive 1951 och 1952 Års Män. Just nu planeras flera möten med dessa personer och SÅ (Sällskapet Årsföreningarna) ser med spänning fram emot de fortsatta insatserna.


- Årsringarnas vårprogram (som naturligtvis även är öppet för deltagare från Årsföreningarna) är nu utlagt på vår hemsida. Här har vår “klubbmästaretrio” Hans Heilborn (-35), Leif Engman (-42) och Tom Kärrlander (-45) arbetat förtjänstfullt för att få detta “i hamn” – de har nu också påbörjat höstens plan. Vårens första aktivitet är en filmvisning 6.2 av Anders Hanser “Jorden runt på 100 minuter” på biografen Grand på Sveavägen (se detaljer på vår separata aktivitetssida).


- Årets årsmöte äger, enligt tidigare information, rum på restaurang Löswenbräu, vid Fridhelmsplan, 10 mars, kl. 17.00. Just nu pågår arbete med alla förberedelser, (bl.a. årsbokslutet) och en kallelse med vederbörliga dokument kommer att i god tid tillsändas alla berörda.


- Årets Klubbmästaremöte i den återkommande lokalen på Rådmansgatan, äger prel. rum tisdagen 15 september, kl. 17.00 (slutgiltig bekräftelse kommer längre fram).


- Vi avslutade 2019 med totalt 15 Årsföreningar och 26 Årsringar.


Januari / februari 2020 / CT